Wspracie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
Dodany 2012-10-15 11:55:22
Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym? Chcesz być aktywny zawodowo? Chcesz znaleźć pracę?

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

-        być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), od 16 do 64 lat (w przypadku mężczyzn)

-        być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, niepracującą

-        mieć orzeczenie o niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności – znaczny (I grupa) lub umiarkowany, rodzaj niepełnosprawności – ruchowa lub sprzężona z ruchową

BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

 

?  staże (finansowane w ramach projektu)

?  indywidualne szkolenia zawodowe

?  warsztaty aktywizacji zawodowej

?  pomoc w znalezieniu zatrudnienia

?  zajęcia praktyczne u pracodawcy

?  szkolenia podnoszące kwalifikacje, min. kursem obsługi komputera

?  transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych

?  konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami

?  pomoc psychologa i doradcy zawodowego

?  zakup sprzętu

?  opłatę czesnego, kursów przygotowawczych do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek do nauki


Caritas Diecezji Ełckiej

ul. Wojska Polskiego 45

19-300 Ełk

e-mail: elk@sprawni.caritas.pl

tel. 87 610 81 83

 www.praca-bezbarier.pl

 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powrót do archiwum
.
© 2010 Biuro Karier PWSIiP w Łomży. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro Karier PWSIiP w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
phone: 086 216 82 72, e-mail: biurokarier@pwsip.edu.pl
Logo biura karier w Łomży